Analyser

Francisella tularensis dyrkning

11.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om harepest (tularemi).

 

Ved sterk mistanke om tularemi anbefales prøvemateriale også undersøkt ved PCR-metodikk. Dette utføres ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk inklusive selektivt medium for F. tularensis.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

  • Negative prøver: 10 dager.
  • Positive prøver: Svartid vil variere

Merknader 

  • Mistanke om Francisella må alltid oppgis på laboratoriets rekvisisjon. Dette for å sørge for adekvat håndtering av prøven og for å redusere smitterisiko for laboratoriets personale.
  • Tularemi er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.
  • Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, ved mistanke om overføring med næringsmidler eller ved smitte fra dyr.