Analyser

Dyrkning av genitalprøver

11.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Alminnelig bakteriologisk undersøkelse av underlivsprøver har generelt begrenset verdi og er sjelden indisert. For Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og screening for Beta-hemolytiske streptokokker, se egne analyser. Bakteriell vaginose (BV) påvises på legekontoret med Amsels kriterier og ikke ved bakteriologisk dyrkning.

 

Eksempler der dyrkning av genitalprøver kan være aktuelt er:

 • Barrieresvikt som kirurgisk inngrep/instrumentering eller ved fødselsrifter og episiotomi
 • Sår i genitalia (se også SIO)
 • Komplisert soppinfeksjon (vulvovaginitt)
 • Infeksjoner hos barn
 • Gynekologiske indikasjoner som endometritt, for tidlig vannavgang og premature rier
 • Ved intrauterin fosterdød og ved intrauterin infeksjon

Oppbevaring og forsendelse 

 • Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.
 • Prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

 • Bakteriologisk dyrkning
 • Gjærsoppdyrkning
 • Listeriadyrkning dersom kliniske opplysninger gir indikasjon

Svar 

Relevante bakterie- og soppfunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Merknader 

Det er svært viktig med kliniske opplysninger da man av og til må bruke selektive dyrkningsmetoder på grunn av mye normalflora.