Lungetumor

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Fredrik Borchsenius


Generelt 

Rutineundersøkelser ved utredning

Blodprøver evt. med cancermarkører.

CT thorax med øvre abdomen

PET CT

Bronkoskopi med cytologiske/ evt. histologiske undersøkelser. (Gir oftest diagnose ved sentralt beliggende tumores / mediastinale lymfeknuter.)

Lungefunksjonsmåling (dynamisk spirometri og diffusjonskapasitet)

 

Evt. tilleggsundersøkelser

CT-veiledet perkutan punksjon av lungetumor

EBUS

Ergospirometri

Vurdere evt. andre tilleggsundersøkelser ved tumormanifestasjoner utenfor thorax

 

Er tumor teknisk operabel?

Stadieinndeling/TNM-klassifikasjon. Pas. vurderes tverrfaglig på thoraxmøte.

CT thorax skal være < 1 mnd. gammel.

 

Vil pasienten tåle operasjon?

Komorbiditet, spesielt holdepunkt for hjertesykdom (evt. tilleggsundersøkelser).

Nedsatt lungefunksjon gir øket risiko ved operasjon.
Vurdere lungefunksjon og estimert funksjonsnivå etter operasjon

 

Alternative muligheter for behandling?

Mindre omfattende kirurgi?

Strålebehandling?

Kjemoterapi?