Blod fra filterpapir

03.08.2017Versjon 1.2Forfatter: Grete Birkeland Kro

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning ved mistanke om intrauterin CMV-infeksjon.

Prøvetaking 

  • Det benyttes filterpapir med blod fra prøvekort tatt til nyfødtscreening. Denne prøven tas så snart som mulig og senest 48 timer etter fødsel.

 

Nyfødtscreeningens prøvekort
Nyfødtscreeningens prøvekort

 

  • Rekvirerende lege må først ta kontakt med Avdeling for nyfødtscreening, OUS-Rikshospitalet (tlf 23 07 78 20). Lege ved avdelingen vil fylle ut samsvarserklæring over telefon i samarbeid med rekvirenten og frigi prøvemateriale for undersøkelse.

Forsendelse 

Avdeling for nyfødtscreening stanser ut bit(er) fra filterpapir og sender dette i prøverør til Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Avdeling for mikrobiologi, OUS-Rikshospitalet.