Analyser

Hepatitt C virus antistoff

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Screeningtest for Hepatitt C (HCV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

To-trinns immunkjemisk analyse (CMIA) til kvantitativ påvisning av anti-HCV.

Utførende laboratorium 

Molde/Ålesund

Svar 

Negativ / Positiv.

Svartid 

1 dag.

Tolkning 

Positive funn kommenteres og valideres av lege basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de ulike analysene for hepatitt C.

Merknader 

Hepatitt C er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.