Mottak av pasient: forberedelser

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

  • Dersom pasient skal taes i mot ved traume-mottak i Akutt mottak, må forberedelser og gjennomføring eventuelt tilpasses dette.
  • Varm opp Behandlingsrommet ("Badet") og pasientrommet på Brannskadeavdelingen i god tid før pasienten forventes å ankomme. 
  • Planlegg og individualiser mottak etter skadestørrelse, dybde, alder og pasientens tilstand. Fordel arbeidsoppgaver før pasient ankommer.
  • Husk også eventuelt å reservere hotellrom for pårørende på Pasienthotellet.

Forberedelse av mottak av ny pasient på Brannskadeavdelingen 

Selv med store brannskader er pasientene ofte våkne i perioden før mottaksstell. Det er derfor viktig å benytte tiden før mottaksstell til innhenting av viktig informasjon: pasientidentifikasjon, navn på og telefonnummer til pårørende, og mest mulig detaljert informasjon om hendelse/skademekanisme.
 
Opplysninger om høyde og vekt, tidligere sykdommer, eventuelle allergier, og medisinbruk kan være vesentlig.
 
Viktig er også en tilpasset generell undersøkelse, så langt praktisk mulig, før eventuell start av anestesi ifm sårstell.
 
Informer pasienten om planlagt behandling. Pårørende trenger også omsorg og informasjon.
 
Forberedelser og fremplukking av utstyr må tilpasses skadestørrelse og pasientens tilstand. (Ikke plukk frem for mye utstyr til stabile pasienter med små eller mer moderate skader.)
 

Spesifikasjon av utstyr til mottaksstell er fyldig beskrevet i (intern) prosedyre i EK: Mottak ny pasient BSA (kun intern link, Helse Bergen).