Fiberoptisk våkenintubasjon - voksne

31.01.2021Versjon 1.1Forfatter: Mukund Kuwelker

Generelt 

Vellykket fiberoptisk våkenintubasjon avhenger av god pasientinformasjon preoperativt, god pasientkontakt under prosedyren, god lokalanestesi og god tid. Sjekk at alt utstyr er funnet frem og fungerer, og at alle nødvendige medikamenter er tilgjengelige på stuen.

Utstyr 

Fiberskop (4 mm tar fra og med 5,5 mm tube), rack eller lyskilde med batteri, engangsventil, spatel og svelgtube for fiberskop.  Gjør klar: 1 ml sprøyte med antiduggmiddel, 5 ml sprøyte med 4 ml lidokain 40 mg/ml og 20 ml sprøyte til luft, «atomiser»-rør.

Medikamenter 

Remifentanil, propofol (e.avtale anestesilege alternativt midazolam, alfentanil, fentanyl ) lidokain spray 10 mg/dose, lidokain 40 mg/mL, tetrakain 20 mg/mL med adrenalin, lidokain gel 20 mg/gram og ev. glykopyrron 0,2 mg/mL.

Oral fiberoptisk intubasjon 

  1. Sedasjon med remifentanil (TCI) og evt propofol, eller midazolam, som avtalt med anestesilege
  2. Lokalanesteser i pharynx/øvre larynx med lidokain spray 10 mg/dose. Bruk langt rør på boksen, spray 4 – 5 ganger mot bakre svelgvegg og ned mot epiglottis.  Pas. med redusert gapeevne kan ev. få 3 – 4 ml lidokain 40 mg/mL som inhalasjon, eller gitt med «atomiser»-rør. Maks. dose lidokain er 5 mg/kg.
  3. Monter  tube utenpå bronkoskopet. Ved trange forhold bruk evt fasttrachtube da denne har en konisk spiss som letter glir forbi hindringer. Smør skopet (ikke optikken!) og tuben godt med glidemiddel og optikken med antidugg.
  4. Legg inn en bitekloss slik at pasienten ikke skader scopet.
  5. Før skop inn i munnen på pasienten. Flekter spissen av skopet 20 – 25° ventralt når epiglottis ses. Stemmespalten skal da komme til syne.
  6. Sett 1 ml lidokain 40 mg/mL via sugekanalen rett over epiglottistoppen. Blås etter med luft slik at lokalanestesien ikke blir stående i bronkoskopet. Sett så 1 ml lidokain 40mg/ml  rett over stemmebånd via sugekanalen og blås etter med luft. Anesteser broen baktil mellom stemmebåndene godt, da skopet  ofte blir stående å stange mot dette området under prosedyren. Unngå umiddelbar bruk av suget da det vil fjerne lokal-anestetikumet. La lokalanestesien få virke. Før skopet under synets ledelse gjennom stemmespalten og ned mot carina.  Gi  ytterligere 1 ml lidokain 40 mg/mL for å anestesere trachea.  Blås alltid etter med luft ved hver administrasjon av lokalanestesi.
  7. Før tuben ned i trachea når spissen av skopet står like over carina. Motstand under innføring av tuben i nivå med larynxinngangen overvinnes normalt lett ved å vri tuben 90° mot klokken. Bruk aldri makt.  Be gjerne pasienten trekke pusten inn, dette åpner laryngsinngangen og løfter epiglottis. Når tuben er på plass, trekkes skopet ut og ventilatorslangene kobles til tuben.  Korrekt tubeposisjon verifiseres med kapnograf. Forsiktig med å sette luft i cuffen før pasienten sover.

Nasal fiberoptisk intubasjon 

Prinsippene er de samme som for oral teknikk, men krever i tillegg bedøvelse av vestibulum og cavum nasi bilateralt. 

 

Legg inn en tampong fuktet i tetrakain 20 mg/mL med adrenalin i begge nesebor.  La den ligge 20 minutter.  Bakre svelgvegg og området ned mot epiglottis anesteseres som tidligere angitt.

 

Før skopet via neseboret ned mot pharynx.  Følg deretter prosedyren som beskrevet i punkt 4 – 6 ovenfor.  Husk å sette Xylocain gel i neseboret før tuben føres over skopet og ned i trachea.