Metodebøker for helsetjenesten

metodebok.no er en portal for metodebøker, veiledere og prosedyrer. Portalen forvaltes av de fire regionale helseforetakene.
Les mer
metodebok.no er utviklet for å forenkle og standardisere bruken av metodebøker, veiledere og prosedyrer for helsepersonell. Portalen forvaltes av en interregional forvaltningsgruppe opprettet av de regionale fagdirektørene i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Ansvaret for innholdet i bøkene ligger hos redaksjonene, og det er redaksjonene som utarbeider og vedlikeholder det faglige innholdet. Helsepersonell har selv ansvaret for å kontrollere om metodebøkene er godkjent til bruk på eget HF. Opplysninger om hvilke HF som har godkjent en metodebok finner du under «Om boken».
Hva er din tilknytning?
Hvorfor spør vi?
Vi ønsker å fremheve bøker og prosedyrer som er spesielt tilpasset dine behov. Vi lagrer valgene dine i nettleseren din, og ikke på våre servere.
  • Helse Sør-Øst
  • Helse Midt-Norge
  • Helse Vest
  • Helse Nord
  • Primærhelsetjenesten