Hemofiltrasjon hos barn

12.05.2017Versjon 1.1

Venøs tilgang 

Vi har egne dialysekatetre beregnet til barn. Slike katetre er imidlertid i perioder vanskelig å få tak i og utvalget kan derfor avvike fra det som beskrives. Alt utstyr til hemofiltrasjon for barn ligger samlet i kompaktlageret på intensiv.

 

GamCath 6,5 F 10 - 12,5 og 15 cm versjoner finnes. Mahurkar 8 F 12 og 15 cm og Mahurkar 11,5F 16 cm. Vanligste vene som brukes er v. femoralis med v. jug. interna som valg nr. 2.

 

På mindre barn, hvis 6,5 F kateter blir for stort kan en forsøke to separate single lumen SVK i hver sin vene. Det ene brukes som ”access” og det andre som ”return” tilgang.

Filter 

Vi har to filter som kan brukes til barn, avhengig av vekt:

  HF 20 M60
Vekt (barn) kg 2-11 kg 11-30 kg
Blodvolum i sett og filter 58 ml 93 ml
Membraneoverflate 0,3 m2 

0,6 m2

Blodflow ml/min 20-100 50-180

Priming 

Utføres på samme måte som for voksen filter. Bruk NaCl med 5000IE heparin/1000 ml. Når volumet av priming i sett/filter er > 10% av estimert blodvolum (se tabell under "Blodvolum") er det aktuelt å fylle settet med kolloid (eks albumin 4%) eller blod. Dette gjøres ved å kople på en flaske/pose med aktuell væske etter priming. For å unngå luft under manuell priming med albumin kan man feste en treveiskran med kort forlengelse i primingposen. Kranen kan så gå til albumininfusjonsettet og til returnlinjen. Da slipper man å ta av returslangen for å kople denne til infusjonsettet med albumin.

 

Hos små eller sirkulatorisk ustabile barn kan det være lurt å ha blod klart under oppstart av hemofiltrasjonen og ved bytte til nytt filter.

Antikoagulering 

Barna skal hepariniseres etter vanlige retningslinjer for voksne (støtdose 150 IE/kg fulgt av 360IE/kg/24 timer for full-heparinisering). Hvis TPK < 50 kan en la være å gi kontinuerlig heparin (ev. bare en støtdose ved start, fortrinnsvis gitt i maskinen før filteret). Ved TPK > 50 må en vanligvis gi systemtisk heparinbehandling og ønsket nivå for ACT er som for voksne. For tiden har vi ikke citratprotokoll for barn.

Blodvolum 

Følgende kan være en rettesnor for totalt blodvolum, filtervalg og hvor mye av blodvolumet som rommes i filter/sett ved CVVH hos barn under 20 kg: (blodvolum barn: 80 ml/kg under 20 kg og 90-100 ml/kg for nyfødte og premature.)

 

Tabellen går ned til 3 kg, og feltene med uthevet skrift og farget blå under indikerer vektklasser der filteret + sett > 10 % av estimert blodvolum, der det må primes med kolloider/blod.

 

Vekt Blodvolum Filter: 1 (2) valg % av BV i sett&filter
3 300 HF20 19
4 360 HF20 16
5 400 HF20 14,5
6 480 HF20 12
7 560 HF20 10
8 640 HF20 9
9 720 HF20 8
10 800 HF20 7
11 880 HF20/M60 6,5/10,5
12 960 M60 9,5
13 1040 M60 9
14 1120 M60 8
15 1200 M60 7,5
20 1600 M60 6

Referanser 

  1. Bunchman TE Treatment of acute kidney injury in children. Nat Clin Practice Hephrol 2008; 4: 510-4
  2. Bock KR: Renal Replacement Therapy in pediatric critical care medicine. Curr Opin Pediatr 2005; 17: 368-71
  3. Shiga H et al: Continous hemodialfiltration in pediatric critical care patients. Ther Apher Dial 2004; 8: 390-7