Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Screeningprøver (MRSA)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
22.02.2024Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Se også MRSA-screening.

 

Påvisning av MRSA-bærerskap ved MRSA-screening av pasienter og ansatte:

 • Prøve på fra begge nesebor (med samme pensel)
 • Prøve fra hals
 • Prøve fra perineum (foran endetarmsåpningen) (gjelder ikke for ansatte)

 

Eventuelt:

 • Prøve fra sår/eksem/ferske arr
 • Ved eksem ol.; begge øreganger (med samme pensel)

 

Hos pasienter: i tillegg hvis aktuelt: innstikksteder for intravaskulære katetre, dren, tracheostomi, o.a.samt kateterurin.

 

Prøven tas tidligst 2-3 dager etter at man kan ha vært utsatt for smitte.

Prøvetakingsutstyr 

Eswab Amies flytende transportmedium med hvit eller rosa kork
Eswab Amies flytende transportmedium med hvit eller rosa kork Korkfarge varierer fra leverandør.
Korkfarge varierer fra leverandør.

Utførelse 

Pasienter og ansatte:

 • Nese
  • Prøve tas fra innsiden av begge nesebor (vestibulum nasi), samme pensel brukes i begge nesebor
  • Penselen stikkes ca. 1 cm inn i neseåpningen og roteres to ganger rundt hele omkretsen av neseboret, deretter to ganger i motsatt retning.
  • Pass på at penselen kommer i kontakt med alle deler av neseboret, også øvre del
 • Hals
  • Stryk med penselen over begge tonsiller og bakre svelgvegg
 • Perineum (gjelder ikke for ansatte)
  • Prøven tas fra hudområdet foran endetarmsåpningen

 

Eventuelle tilleggsundersøkelser etter behov:

 • Sår/eksem/unormal hud
  • Ved prøve fra sår og lignende vaskes eventuelt synlig puss bort med sterilt saltvann før prøvetaking
  • Ved prøvetaking fra tørre områder, fuktes penselen med sterilt vann/saltvann før prøvetaking
 • Kateter, dren, tracheostomi, intravaskulære katetre o.a. fremmedlegemer
  • Hvis pasienten har ulike kateter eller dren tas prøve tas fra huden rundt innstikkstedet
 • Urin
  • Hvis pasienten har blærekateter, tas det også urinprøve
 • Begge øreganger (ved symptomer fra øregangen f.eks. øregangseksem)
  • Pensel roteres i ytre del av øregangene. Samme pensel brukes til begge øreganger

 

Hvert prøveglass og rekvisisjon skal merkes med «MRSA-screening» og prøvelokalisasjon.

 

NB! For optimal undersøkelse bør screeningprøver tas i fravær av antibiotikabehandling som kan ha innvirkning på dyrkningsresultatet. Det anbefales at prøver tas minimum 2 dager, optimalt 7 dager, etter seponering av slik behandling. Ved høy risiko for bærerskap av multiresistente bakterier og pågående antibiotikabehandling bør screeningundersøkelse gjentas.

Forsendelse 

Prøven sendes i egnet ytterhylse til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer.

Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

PROSEDYRER I SIHF KVALITETSPORTAL 

Ansatte i Sykehuset Innlandet kan se følgende prosedyrer i SIHF kvalitetsportal:

 • ESBL, MRSA og VRE - screening (flytskjema) (D40012)

 • Prøvetaking – Sår og abscess (D29795)

 • Isolering - alfabetisk liste over infeksjonssykdommer (D52388)