Nerveblokader ved stor knekirurgi

06.02.2024Versjon 0.1Forfatter: Gjermund GallebergGodkjent av: Elin Bjørnestad

Indikasjoner 

- iPACK = infiltration between the Popliteal Artery and Capsule of Knee. Blokaden har effekt på artikulære grener av popliteal plexus som i hovedsak er sensoriske uten å påvirke motorisk funksjon av n.tibialis og n.peroneus. Blokaden har derfor analgetisk effekt på smerter fra bakre del av kneet.

- I voksne pasienter som gjennomgår korsbåndkirurgi er indikasjonen for nerveblokade som analgetisk supplement til narkose + LIA nokså svak, og mange voksne pasienter vil ha tilfredstillende postoperativ smertelindring med perorale analgetika alene.

- Ved DKS er det viktig å ta hensyn til om pasienten er planlagt hjemreise/tidlig mobilisering på operasjonsdagen. For å unngå fallrisiko bør man derfor unngå femoralisblokade/ischiadicusblokade slik at motorisk funksjon er så god som mulig.

- Et motorsparende alternativ er derfor femoraltriangelblokade (FTB) + iPACK-blokade som kan benyttes til pasienter som skal mobiliseres. For mer info om FTB, se: Femoral Triangel Blokade (distal og proximal)

- Bruk av motorsparende nerveblokade for knekiurgi ved DKS er derfor reservert til spesielle indikasjoner som:

  • særlig omfattende kirurgi
  • pediatriske pasienter (< 18-20år)
  • pasienter med kjent smerteproblematikk
  • Rescue-blokade ved uventet sterke smerter postoperativt

Beskrivelse av iPACK 

- Kan gjøres med pasient på rygg, side eller i mageleie. Sideleie med aktuell side opp gir optimale ergonomiske forhold for anestesilege, men innebærer at pasienten må snu på seg. Ryggleie med flektert kne som vist på bildet under går raskere for de mer erfarne. Kneet bør være noe flektert (10-80 grader) for å gjøre probeføringen enklest mulig.

- Standard oppsett for nerveblokade (overvåkning, iv tilgang, steril vask, Tegaderm på probe)

- Om tilgjengelig, benytt kurvet probe (c60) for bedre overblikk av relevante strukturer, husk å stille inn passende dybde (5-10cm).

- Bruk 10cm blokadenål som er prefylt med lav konsentrasjon LA fra 20ml sprøyte (f.eks. Naropin 2 - 3.75mg/ml)

- Plasser proben bak kneet og identifiser følgende: femoralkondylene, poplitealarterie og vene, n.tibialis + n.peroneus. Se bilde under:

 

- Flytt proben deretter sakte proksimalt inntil du er såvidt kranialt for kondylene - femur danner nå en bred, rett flate som definerer anteriore begrensning for innstikk. Øvrige strukturer skal fortsatt være synlige i bildet. Se bilde under:

- Noter dybden til femur, og gjør innstikk in-plane fra lateralt til medialt med nålevinkelen så parallell som mulig mot femurflaten - unngå bratt nåleføring med innstikk tett inntil proben - da risikerer du å skade n.peroneus.

- Plasser nålespissen ved mediale kant av femur mellom kapsel og poplitealarterien. Injiser 15-20ml LA etterhvert som du trekker nålen tilbake til laterale kant av femur.

- Viktig med god visualisering av nål for å unngå skade på leddkapsel og nevrovaskulære strukturer.

Referanser 

  • Sinha SK et al. Use of Ultrasound guided popliteal fossa infiltration to control pain after total knee arthroplasty: a prospective, randomized, observer-blinded study. Presented at the American Society of Regional Anesthesia (ASRA) meeting, 2012 March 15-18, in San Diego; Abstract p.52
  • Tran J et al. Anatomical study of the innervation of posterior knee joint capsule: implication for imageguided intervention. RAPM 2019; 44: 234-238
  • Martin R et al. Combination of femoral triangle block and infiltration between the popliteal artery and the capsule of the posterior knee (iPACK) versus local infiltration analgesia for analgesia after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled tripleblinded trial. RAPM 2021; 46: 763-768
  • Stebler K et al. Adductor canal block versus local infiltration analgesia for postoperative pain after anterior cruciate ligament reconstruction: a single centre randomised controlled triple-blinded trial. BJA 2019; 123 (2): e343-e349