Katastrofe og beredskapsplan

29.03.2017Versjon 1.0

Katastrofe og beredskapsplan 

Avdelingen har viktige beredskapsoppgaver. Det forutsettes derfor at alle leger i KSK er grundig orientert om beredskapsinstrukser.

 

Oppdaterte beredskapsplaner finnes på Innsiden.helse-bergen. Trykk på rød knapp til høyre (intranett) merket beredskap. Her finnes både de foretaks overgripende planer samt de mer detaljerte planer for KSK.

 

1. Iverksetting av beredskap - myndighet

Vakthavende intensivlege 9-2548 og medlemmer av beredskapsledelsen har plikt og myndighet til å iverksette de nødvendige beredskapstiltak ut fra foreliggende situasjon.

 

2. Kriterier for iverksetting av beredskap

Som hovedregel er det vakthavende intensivlege 9-2548 som fastsetter beredskapstrinn iht. plan 2.1 masseskader/traumer og plan 2.2 gass/kjemikalieulykker.

 

Beredskapsplanen vil som hovedregel utløses etter trinn A, B og C, men det må understrekes at dette vil variere utfra type hendelse/situasjon. Tallene vil være relativ og man er avhengig av at den som utløser planen vurderer i forhold til sykehusets kapasitet og type hendelse. Ved tvil om A eller B skal beredskapstrinn B utløses.

 

TRINN A TRINN B TRINN C

Mottak av 5-15 pasienter.

Mottak av > 15 pasienter.

Kan kun iverksettes av beredskapsledelsen.

Full beredskap ved Bergen Lufthavn (iverksettes automatisk fra AMK).

Alle tiltak som ved trinn A. I tillegg blir det mobilisering av medisinsk ressurssenter, presse- og pårørendesenter og innkalling av personell fra alle avdelinger i Sentralblokken samt Reuma.avd. BUK, Øyeavd., Hudavd., Sterilsentral, og KK samt varsling av Voss sjukehus.

Andre enheter etter nærmere ordre fra beredskapsledelsen.

Mobilisering av beredskapsledelse, katastrofeteam, ekstra innkalling av kir. og anestesi-legersamt leder av  årørendesenterog psykosos. team. Innkalling av ekstrapersonell til utvalgte avdelinger.