Osteoporose hos menn

22.04.2024Versjon 0.2Forfatter: Mikkel Pretorius, Unni Syversen, Hildegunn Aarsetøy, Trine E. Finnes, Jens Bollerslev, Erik Fink Eriksen

Bakgrunn 

Bakgrunn

Osteoporose hos menn er en underdiagnostisert og underbehandlet sykdom. 1/3 av alle hoftefrakturer skjer hos menn og mortaliteten etter en hoftefraktur er høyere enn hos kvinner, allikevel utredes og behandles menn sjeldnere enn kvinner etter lavenergifrakturer.

 

Hos unge menn er det ofte sekundære årsaker til osteoporose. De tre vanligste årsakene er kortikosteroidbruk, hypogonadisme og alkoholmisbruk. Ca. 40 % har idiopatisk/primær osteoporose uten annen utløsende årsak (5).

Diagnostikk 

DXA-måling er en viktig del av diagnostikk av osteoporose også hos menn. T-score for menn beregnes utfra referansemateriale for unge friske kvinner. For menn under 50 år brukes Z-score, denne er kjønnsspesifikk og en Z-score på under -2,0 er definert som lav bentetthet. FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) kan brukes til risikokalkulasjoner basert på epidemiologiske data for norske menn, men risikovurderingen gjøres kun ned til 40 års alder.

Behandling 

Ikke farmakologisk behandling (vektbærende trening, røykeslutt, adekvat inntak av kalsiumholdige matvarer, unngå alkoholoverforbruk og adekvate vitamin D-nivåer) er likt som hos kvinner men ofte med et økt fokus på behandling av grunntilstand/ sekundær årsak.

 

Farmakologisk terapi

 • Bisfosfonater virker å ha lik virkningsprofil og sammenlignbar effekt som hos kvinner. Bisfosfonater vil som regel være førstevalg også hos menn. Både perorale bisfosfonater og intravenøs Zoledronsyre har vist å øke BMD og redusere forekomsten av radiologiske vertebrale frakturer hos menn.
 • Denosumab er vist å være veltolerert og gi signifikant økning i BMD også hos menn. Det finnes ikke prospektive studier store nok til å vise reduksjon i bruddforekomst. Hos unge menn bør man være tilbakeholden med Denosumab på grunn av betydelig fare for bentap og økt bruddfrekvens ved seponering.
 • Testosteronbehandling: Hos unge pasienter med hypogonadisme er testosteronbehandling vist å øke bentetthet samt å motvirke sarkopeni. Også hos eldre menn er det vist økning i BMD i en randomisert kontrollert studie (gjennomsnittsalder 72 år), men det er ikke vist reduksjon i bruddrisiko. Risiko for økning i kardiovaskulær sykdom og prostatacancer gjør at European Endocrine Society anbefaler andre spesifikke osteoporosemedisiner ved osteoporose og alder over 65 år hos menn.
 • Teriparatide virker å ha lik virkningsprofil og sammenlignbar effekt som hos kvinner. Det er vist stigning i BMD, men ikke reduksjon av kliniske frakturer hos menn. Også hos menn bør PTH-behandling etterfølges av antiresorptiv behandling.

Referanser 

 1. Ebeling PR. Osteoporosis in Men. NEJM. 2008;358(14):1474-8
 2. Adler RA. Update on osteoporosis in men. Best practice & research Clinical endocrinology & metabolism. Oct 2018;32(5):759-72.
 3. Boonen S, Reginster J-Y, Kaufman J-M, Lippuner K, Zanchetta J, Langdahl B, et al. Fracture Risk and Zoledronic Acid Therapy in Men with Osteoporosis. 2012;367(18):1714-23.
 4. Langdahl BL, Teglbjærg CS, Ho P-R, Chapurlat R, Czerwinski E, Kendler DL, et al. A 24-Month Study Evaluating the Efficacy and Safety of Denosumab for the Treatment of Men With Low Bone Mineral Density: Results From the ADAMO Trial. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015;100(4):1335-42
 5. Smith MR, Egerdie B, Hernández Toriz N, Feldman R, Tammela TL, Saad F, et al. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer. The New England journal of medicine. Aug 20 2009;361(8):745-55
 6. Snyder PJ, Peachey H, Hannoush P, Berlin JA, Loh L, Holmes JH, et al. Effect of testosterone treatment on bone mineral density in men over 65 years of age. J Clin Endocrinol Metab. Jun 1999;84(6):1966-72
 7. Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, Drake MT, Eastell R, Orwoll ES, et al. Osteoporosis in men: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. Jun 2012;97(6):1802-22.