Nerveblokader ved fotkirurgi

06.02.2024Versjon 0.1

Generelt 

PRO's vs. CON's for forskjellige anestesiformer:

1. Ankelblokk

 • Velegnet for kirurgi distalt for ankelleddet.
 • Vil oftest innebære 3-5 separate injeksjoner. Med passende sedasjon er dette lite smertefullt å gjennomføre
 • Gir god postoperativ analgesi og minimalt med begrensninger med tanke på mobilisering - særlig viktig for de som skal hjem samme dag.
 • Historisk dårlig dekning av n.surealis og kirurgi på lateralsiden av foten - med ultralydveiledet injeksjon er denne bekymringen ikke aktuell lengre.
 • Manglende dekning av blodtomhetsmansjett. Ved knivtid < 1t er dette svært sjeldent en utfordring dersom man bruker f.eks. Remifentanil i sedasjonsdoser.

2. "Høy" Ankelblokk

 • Glimrende analgesi ved operasjoner som inkluderer ankelleddet (f.eks. ankelskopi, ankelfraktur)
 • Teknisk noe mer krevende blokade - se eget avsnitt lenger ned ......

3. Popliteablokk +/- blokade av n.saphenus

 • Kombinasjenen av n.ischiadicus og n.saphenus gir komplett anestesi av u.ex distalt for kneet. Kan derfor brukes som anestesi alene dersom kneleddet ikke er involvert.
 • OBS: n.saphenus har noe varierende innervasjon og kan i enkelte tilfeller innervere dypere strukturer som mediale malleol og periosteum på tibia i tillegg til huddermatom på mediale side av leggen ned til malleolnivå. Dermatomet til n.saphenus er også beskrevet å innervere hud ned til 1. MTP-ledd.
 • Ofte foretrukket pga kun behov for 1 stikk.
 • Popliteablokk gir dropfot, dette kan være uønsket særlig dersom pasienten er planlagt hjemreise.

4. Spinalanestesi

 • Velegnet til anestesi i multimorbide pasienter til mer omfattende kirurgi. Kortvarige inngrep ved DKS gjøres med kortidsvirkende lokalanestesi spinalt. Se: ......
 • Husk vanlige kontraindikasjoner mot spinalanestesi

5. Generell anestesi

 • Mindre inngrep med forventet lav postoperativ smerte i friske pasienter gjøres svært effektivt i TIVA.