Candidaendoftalmitt

16.09.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Anbefalingen gjelder for pasienter med mistenkt candidaendoftalmitt. Tilstanden krever rask behandling av øyelege for å unngå synstap. Kombinasjon av intravitreal og systemisk behandling er ofte nødvendig.

Behandlingen er langvarig og tilpasses den enkelte pasient.

Anbefalt behandlingsvarighet ved ukomplisert forløp (inkludert eventuell oral behandling): 28 døgn

Standardbehandling

 • Amfotericin B (liposomalt) iv 5 mg/kg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Amfotericin B, Amfotericin B (liposomalt)

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos ammende. Absorberes i liten grad systemisk fra barnets mage-/tarmkanal. Bør unngås hvis barnet er yngre enn 1 måned.

Gravid

Amfotericin B (liposomalt), Amfotericin B

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos gravide.

Behandlingsalternativer

Ved kjent Candida albicans

 • Flukonazol iv 800 mg x 1 ladningsdose etterfulgt av Flukonazol iv 400 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Flukonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Flukonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Ved annen candidainfeksjon

 • Vorikonazol iv 400 mg x 2 ladningsdose etterfulgt av Vorikonazol iv 300 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Vorikonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Vorikonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Nedsatt nyrefunksjon

Vorikonazol

Ved bruk oralt: Uendret dosering
Ved intravenøs bruk: Oral formulering foretrekkes på grunn av risiko for akkumulering av hjelpestoffet SBECD:

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Alternativ kombinasjonsbehandling

 • Amfotericin B (liposomalt) iv 5 mg/kg x 1
 • + Flucytosin oral 25 mg/kg x 4
Spesielle hensyn
Amming

Amfotericin B, Amfotericin B (liposomalt)

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos ammende. Absorberes i liten grad systemisk fra barnets mage-/tarmkanal. Bør unngås hvis barnet er yngre enn 1 måned.

Flucytosin

Amming bør opphøre. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Svært begrenset erfaring med bruk hos ammende kvinner.

Gravid

Amfotericin B (liposomalt), Amfotericin B

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos gravide.

Flucytosin

Bør ikke brukes første trimester. Tilbakeholdenhet anbefales i 2. og 3. trimester. Påvist teratogent og embryotoksisk i dyrestudier.

Nedsatt nyrefunksjon

Flucytosin

Endret dosering: GFR > 50: 25mg x 4 oral. GFR 50-20: 25mg x 2 oral. GFR 20-10: 25mg x 1 oral. GFR<10: 25mg hver 24 – 48 timer, oral. Hemodialyse: 25mg hver 48 timer, oral. Dose gis etter dialyse på dialysedager. Se doseringsanbefaling fra Johns Hopkins.

Overgang til oral behandling

Behandling med flukonazol

 • Flukonazol oral 400 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Flukonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Flukonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Behandling med vorikonazol

 • Vorikonazol oral 300 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Vorikonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Vorikonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Nedsatt nyrefunksjon

Vorikonazol

Ved bruk oralt: Uendret dosering
Ved intravenøs bruk: Oral formulering foretrekkes på grunn av risiko for akkumulering av hjelpestoffet SBECD:

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

 • Behandling med vorikonazol:
  • Følg opp med serumkonsentrasjonsmåling etter 5 døgn for adekvat dosering. Dette utføres ved Farmakologisk avdeling OUS, Rikshospitalet.
 • Behandling med Amfotericin B (liposomalt):
  • Kontroller elektrolytter og nyrefunksjon.
  • Avrund vektdosering til egnet hetteglass.
 • Serumkonsentrasjonsmåling av flucytosin bør gjennomføres dag 3 og gjentas ved utvikling av nyresvikt og cytopeni:
 • Flucytosin kan skaffes fra Sykehusapoteket Oslo, men er ikke rutinemessig tilgjengelig ved norske sykehus. Kan skaffes via godkjenningsfritaksordningen hos Statens legemiddelverk.

Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

I henhold til internasjonale retningslinjer er initialterapi med amfotericin B (liposomalt) anbefalt ved ukjent agens. Deretter følger flukonazol eller vorikonazol forutsatt følsomt agens.

Flucytosin er anbefalt som del av kombinasjonsbehandling med amfotericin B (liposomalt), dersom tilstrekkelig behandlingseffekt uteblir (Cornely et al., 2012; Durand, 2017; Pappas et al., 2016; SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, 2017).
Serumkonsentrasjonsmåling av flucytosin er anbefalt (Ashbee et al., 2014; Perfect et al., 2010). Ved langvarig bruk av flucytosin kan gentesting for å utelukke DPD-mangel (dihydropyrimidin dehydrogenase) være til hjelp da genvarianter som gir mangelfull enzymfunksjon øker risiko for alvorlig toksisitet (European Medicines Agency, 2020). Analyseres foreløpig ved OUS, se https://anx.no/.

Referanser 

Cornely, O. A., Bassetti, M., Calandra, T., Garbino, J., Kullberg, B. J., Lortholary, O., ... Ullmann, A. J. (2012). ESCMID guideline for the diagnosis and management of Candida diseases 2012: non-neutropenic adult patients. Clinical Microbiology and Infection, 18, 19-37.
Durand, M. L. (2017). Bacterial and Fungal Endophthalmitis. Clinical Microbiology Reviews, 30(3), 597-613.
European Medicines Agency (30.04.2020). Fluorouracil and fluorouracil related substances (capecitabine, tegafur and flucytosine) containing medicinal products. Amsterdam: EMA. Hentet fra https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/fluorouracil-fluorouracil-related-substances-capecitabine-tegafur-flucytosine-containing-medicinal
Pappas, P. G., Kauffman, C. A., Andes, D. R., Clancy, C. J., Marr, K. A., Ostrosky-Zeichner, L., ... Sobel, J. D. (2016). Executive Summary: Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 62(4), 409-417.
SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (2017). SWAB Guidelines for the Mangagement of Invasive Fungal Infections. Bergen Lb: SWAB. Hentet fra https://swab.nl/en/invasive-fungal-infections-general-information