Mucormykose

08.11.2023Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Anbefalingen gjelder for pasienter med mistenkt mucormykose.

Bildeundersøkelser (CT, MR, PET-CT) er avgjørende for diagnostikk og vurdering av behandlingsrespons. Kirurgi er en viktig del av behandlingen. Konsulter spesialist i infeksjonssykdommer og kirurg som har erfaring med denne tilstanden.

Behandlingsvarighet: fra uker til måneder.

Standardbehandling

 • Amfotericin B (liposomalt) iv 5-10 mg/kg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Amfotericin B, Amfotericin B (liposomalt)

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos ammende. Absorberes i liten grad systemisk fra barnets mage-/tarmkanal. Bør unngås hvis barnet er yngre enn 1 måned.

Gravid

Amfotericin B (liposomalt), Amfotericin B

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos gravide.

Behandlingsalternativer

Ved mistanke om infeksjon i sentralnervesystemet eller hos organtransplantert pasient

 • Amfotericin B (liposomalt) iv 10 mg/kg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Amfotericin B, Amfotericin B (liposomalt)

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos ammende. Absorberes i liten grad systemisk fra barnets mage-/tarmkanal. Bør unngås hvis barnet er yngre enn 1 måned.

Gravid

Amfotericin B (liposomalt), Amfotericin B

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos gravide.

Alternativ med isavukonazol

 • Isavukonazol iv 200 mg x 3 ladningsdose etterfulgt av Isavukonazol iv 200 mg x 1 - dosering x 3 i 2 døgn. Dosering x 1 fra dag 3
Spesielle hensyn
Amming

Isavukonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Isavukonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos gravide.

Alternativ med posakonazol

 • Posakonazol iv 300 mg x 2 ladningsdose etterfulgt av Posakonazol iv 300 mg x 1 - fra dag 2
Spesielle hensyn
Amming

Posakonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Posakonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos gravide.

Overgang til oral behandling

Vedlikeholdsbehandling med posakonazol

 • Posakonazol oral 300 mg x 2 ladningsdose etterfulgt av Posakonazol oral 300 mg x 1 - fra dag 2, enterotablett
Spesielle hensyn
Amming

Posakonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Posakonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos gravide.

Vedlikeholdsbehandling med isavukonazol

 • Isavukonazol oral 200 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Isavukonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Isavukonazol

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos gravide.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

 • Klinisk respons, eventuell radikal kirurgi og kontroll av utløsende faktor påvirker lengden av antimykotisk behandling.
 • Reduser immundempende behandling så langt det lar seg gjøre.
 • Behandling med amfotericin B (liposomalt):
  • Kontroller elektrolytter og nyrefunksjon.
  • Avrund vektdosering til egnet hetteglass.
 • Posakonazol enterotablett foretrekkes fremfor mikstur grunnet bedre absorpsjon.

Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

I henhold til internasjonale retningslinjer er behandling med amfotericin B (liposomalt) i høy dose anbefalt ved mistenkt mucormykose. Isavukonazol eller posakonazol er aktuelle alternativer dersom amfotericin B (liposomalt) ikke kan benyttes. (Cornely et al., 2019; SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, 2017; Tissot et al., 2017)

Referanser 

Cornely, O. A., Alastruey-Izquierdo, A., Arenz, D., Chen, S. C. A., Dannaoui, E., Hochhegger, B., ... Mucormycosis, E. M. S. G. G. G. W. G. (2019). Global guideline for the diagnosis and management of mucormycosis: an initiative of the European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. The Lancet. Infectious diseases, 19(12), e405-e421.
SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (2017). SWAB Guidelines for the Mangagement of Invasive Fungal Infections. Bergen Lb: SWAB. Hentet fra https://swab.nl/en/invasive-fungal-infections-general-information
Tissot, F., Agrawal, S., Pagano, L., Petrikkos, G., Groll, A. H., Skiada, A., ... Herbrecht, R. (2017). ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica, 102(3), 433-444.