Bakteriemi, staphylococcus aureus

16.08.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Anbefalingen gjelder for pasienter med påvist bakteriemi med Staphylococcus aureus. Kildekontroll med drenasje av abscesser, fjerning av sentrale venekatetre og så videre er essensielt for å oppnå infeksjonskontroll, se "Praktisk".

Behandlingsvarighet: Minimum 14 dager med intravenøst antibiotikum etter første negative blodkultur, lengre hvis sekundære metastatiske fokus.

Standardbehandling

 • Kloksacillin iv 2 g x 6
Spesielle hensyn
Amming

Kloksacillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Kloksacillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Kloksacillin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Kloksacillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Kloksacillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Behandlingsalternativer

Ved påvist følsomhet for penicillin

 • Benzylpenicillin iv 1.2 g x 6
Spesielle hensyn
Amming

Benzylpenicillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Benzylpenicillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Benzylpenicillin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Benzylpenicillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Benzylpenicillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Ved penicillinallergi, ikke straksallergi, alternativ med cefotaksim

 • Cefotaksim iv 2 g x 3
Spesielle hensyn
Amming

Cefotaksim

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Cefotaksim

Eldre cefalosporiner (1., 2. og 3.generasjon) anses som trygge til bruk i svangerskapet. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Cefotaksim

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Cefotaksim

Ikke-straksallergiske reaksjoner som erytem, makler, papler eller lokalisert kløe ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner er ikke kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Det gjelder også andre ikke-alvorlige bivirkninger, for eksempel symptomer fra gastrointestinaltraktus.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Cefotaksim

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicilliner eller cefalosporiner skal ikke behandles med cefalosporiner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Ved penicillinallergi, ikke straksallergi, alternativ med cefuroksim

 • Cefuroksim iv 1.5 g x 3
Spesielle hensyn
Amming

Cefuroksim

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Cefuroksim

Eldre cefalosporiner (1., 2. og 3.generasjon) anses som trygge til bruk i svangerskapet. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Cefuroksim

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Cefuroksim

Ikke-straksallergiske reaksjoner som erytem, makler, papler eller lokalisert kløe ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner er ikke kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Det gjelder også andre ikke-alvorlige bivirkninger, for eksempel symptomer fra gastrointestinaltraktus.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Cefuroksim

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicilliner eller cefalosporiner skal ikke behandles med cefalosporiner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Ved straksallergi mot penicillin

 • Vankomycin iv 25 mg/kg x 1 ladningsdose etterfulgt av Vankomycin iv 15 mg/kg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Vankomycin

Kan brukes.

Gravid

Vankomycin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Absorberes praktisk talt ikke etter peroral tilførsel. Risiko for ototoksisitet tilsier tilbakeholdenhet i andre og tredje trimester av svangerskapet.

Nedsatt nyrefunksjon

Vankomycin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

 • Konferer gjerne med infeksjonsspesialist.
 • Diagnostikk:
  • Bakteriemi med Staphylococcus aureus kompliseres ofte med sekundære infeksjonsfokus slik som abscesser, artritt, osteomyelitt, endokarditt med mer. Målrettet diagnostikk med tanke på slike fokus anbefales. Ekkokardiografi med tanke på endokarditt vurderes hos alle.
 • Ved påvist penicillinfølsomhet foretrekkes benzylpenicillin.
 • Ved bruk av vankomycin måles serumkonsentrasjon hver 2-3 dag og doser justeres deretter. Ønsket vankomycinkonsentrasjon er 15-20 mg/L i bunnkonsentrasjon
 • Blodkulturkontroll tas 2-3 dager etter behandlingsstart.
 • Behandlingsvarighet regnes fra dag for første negative blodkultur. 14 dagers behandling er minimum og betinger at det ikke er påvist endokarditt eller andre dypere/kompliserende infeksjonsfokus. Ved mer kompliserte infeksjoner er 4-6 ukers behandling aktuelt, se også anbefalinger i andre kapitler (Ben og ledd, endokarditt, hud og bløtvev).

Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Kunnskapsgrunnlag: Vi har ikke identifisert noen aktuelle internasjonale retningslinjer for behandling av bakteriemi med Staphylococcus aureus. Begrunnelsen er basert på artikkel i Uptodate (Fowler, 2021).

Behandlingsvalg: Penicillinasestabilt penicillin er standardbehandling ved bakteremi med gule stafylokokker. Ved følsomhet for penicillin (30% av blodkulturisolater av gule stafylokokker i Norge (NORM/NORM-VET 2019. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. , 2020)) foretrekkes benzylpenicillin. Ved ikke-straksallergisk reaksjon på penicillin er cefalosporiner naturlige valg. Vi har valgt å anbefale enten cefuroksim eller cefotaksim, på grunn av mic-verdier gis disse gis i høy dose i tråd med anbefalinger i EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, 2020). Kombinasjonbehandling av antistofylokokkpenicillin/vankomycin med annet antibiotikum (aminoglykosid, rifampicin, daptomycin) er vanligvis ikke indisert, og har vært forbundet med økt fare for toksisitet.

Behandlingsvarighet under 14 dager har vært forbundet med økt risiko for residiv. Ved påviste infeksjonsfoci i skjelett, endokarditt og så videre følges anbefalinger for aktuell infeksjon.

Referanser 

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Dosages (v 11.0). Basel: EUCAST. Hentet 2021-01-02 fra https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Dosages_v_11.0_Breakpoint_Tables.pdf
Fowler, V. G. ,. J. (30.04.21). Clinical approach to Staphylococcus aureus bacteremia in adults. [Database]. Waltham, MA.: UpToDate, Inc. Hentet 28.10.2021 fra https://www.uptodate.com/contents/clinical-approach-to-staphylococcus-aureus-bacteremia-in-adults
Skov Simonsen, G., Salvesen Blix, H., Grave, K., Urdahl, A. M. (2020). Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober - rapport 2019. Tromsø: NORM. Hentet fra https://unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-overvakingssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober