Infeksiøs KOLS-forverring

08.11.2023Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Anbefalingen gjelder for pasienter med mistenkt infeksiøs KOLS-forverring.

Alternativ med cefotaksim er særlig aktuell ved betydelig forverring av respirasjonssvikt (eks NIV behov) og/ eller ved sykehuservervet lungeinfeksjon. Infeksjon med pseudomonas aerginosa kan særlig mistenkes hos pasienter med bronkiektasier eller kjent kolonisering.

Hos stabile pasienter kan oral behandling vurderes fra start.

Vurder diagnostikk og eventuelt antiviral behandling for influensa og koronavirusinfeksjon.

  For pasienter med tegn til alvorlig bakteriell pneumoni se pneumoni, samfunnservervet, alvorlig eller pneumoni, samfunnservervet, svært alvorlig

  Anbefalt behandlingsvarighet ved ukomplisert forløp (inkludert eventuell oral behandling): 5 døgn

  Standardbehandling

  • Ampicillin iv 1 g x 4
  Spesielle hensyn
  Amming

  Ampicillin

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

  Gravid

  Ampicillin

  Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

  Nedsatt nyrefunksjon

  Ampicillin

  Endret dosering.

  Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

  Penicillin bivirkning

  Ampicillin

  Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

  Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Penicillin straksreaksjon

  Ampicillin

  Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

  DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Behandlingsalternativer

  Alternativ med cefotaksim

  • Cefotaksim iv 1 g x 3
  Spesielle hensyn
  Amming

  Cefotaksim

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

  Gravid

  Cefotaksim

  Eldre cefalosporiner (1., 2. og 3.generasjon) anses som trygge til bruk i svangerskapet. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

  Nedsatt nyrefunksjon

  Cefotaksim

  Endret dosering.

  Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

  Penicillin bivirkning

  Cefotaksim

  Ikke-straksallergiske reaksjoner som erytem, makler, papler eller lokalisert kløe ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner er ikke kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Det gjelder også andre ikke-alvorlige bivirkninger, for eksempel symptomer fra gastrointestinaltraktus.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Penicillin straksreaksjon

  Cefotaksim

  Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicilliner eller cefalosporiner skal ikke behandles med cefalosporiner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Ved mistanke om infeksjon med pseudomonas aerginosa

  • Piperacillin og tazobaktam iv 4000/500 mg x 4
  Spesielle hensyn
  Amming

  Piperacillin

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

  Gravid

  Piperacillin

  Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

  Nedsatt nyrefunksjon

  Piperacillin

  Endret dosering.

  Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

  Penicillin bivirkning

  Piperacillin

  Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

  Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Penicillin straksreaksjon

  Piperacillin

  Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

  DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Overgang til oral behandling

  Standard

  • Amoksicillin oral 750 mg x 3
  Spesielle hensyn
  Amming

  Amoksicillin

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

  Gravid

  Amoksicillin

  Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

  Nedsatt nyrefunksjon

  Amoksicillin

  Endret dosering.

  Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

  Penicillin bivirkning

  Amoksicillin

  Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

  Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Penicillin straksreaksjon

  Amoksicillin

  Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

  DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Ved alvorlig KOLS forverring

  • Amoksicillin og klavulansyre oral 500/125 mg x 4
  Spesielle hensyn
  Amming

  Amoksicillin

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

  Gravid

  Amoksicillin

  Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

  Nedsatt nyrefunksjon

  Amoksicillin

  Endret dosering.

  Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

  Penicillin bivirkning

  Amoksicillin

  Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

  Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Penicillin straksreaksjon

  Amoksicillin

  Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

  DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Ved penicillinallergi, alternativ med trimetoprim/sulfametoksasol

  • Sulfametoksazol og trimetoprim oral 800/160 mg x 2
  Spesielle hensyn
  Amming

  Sulfametoksazol

  Anbefales ikke til kvinner som ammer hvis barnet er prematurt og under 4 uker eller har gulsott (på grunn av en teoretisk risiko hyperbilirubinemi).

  Trimetoprim

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er liten.

  Gravid

  Sulfametoksazol

  Det er ikke holdepunkter for at sulfa-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør brukes i tredje trimester på grunn av en teoretisk risiko for hyperbilirubinemi hos nyfødte.

  Trimetoprim

  Det er ikke holdepunkter for at trimetoprim-preparater er teratogene hos mennesker. Alternativt antibiotikum bør likevel benyttes i første trimester fordi trimetoprim er en folsyreantagonist, og mangel på folsyre kan øke risiko for nevralrørsdefekter.

  Nedsatt nyrefunksjon

  Trimetoprim

  Endret dosering.

  Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

  Ved penicillinallergi, alternativ med doksycyklin

  • Doksysyklin oral 200 mg x 1 ladningsdose etterfulgt av Doksysyklin oral 100 mg x 1
  Spesielle hensyn
  Amming

  Doksysyklin

  7-dagers kur er forenlig med amming. Liten overgang til morsmelk og felling med Ca++ i melken tilsier minimal systemisk absorpsjon. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden på grunn av en teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner.

  Gravid

  Doksysyklin

  Til og med 14. svangerskapsuke kan tetracykliner brukes etter nøye vurdering, men alternativt antibiotikum bør vurderes. Doksycyklin bør da foretrekkes på grunn av best dokumentasjonsgrunnlag. Etter 15. svangerskapsuke er tetrasykliner kontraindisert fordi tetrasyklinene inkorporeres i tannemalje (som kan føre til misfarging) og er mistenkt å påvirke beinvev hos det ufødte barnet.

  Nedsatt nyrefunksjon

  Doksysyklin

  Dosering som ved normal nyrefunksjon.

  Ved penicillinallergi, alternativ med klaritromycin

  • Klaritromycin oral 250 mg x 2
  Spesielle hensyn
  Amming

  Klaritromycin

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

  Gravid

  Klaritromycin

  Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet.

  Nedsatt nyrefunksjon

  Klaritromycin

  Endret dosering.

  Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

  Ved påvist infeksjon med Pseudomonas spp

  • Ciprofloksacin oral 750 mg x 2
  Spesielle hensyn
  Amming

  Ciprofloksacin

  Overgang til morsmelk er liten til moderat. Ciprofloksacin og ofloksacin har tradisjonelt vært lite brukt til ammende på grunn av bekymringer for negative effekter på ledd, men observasjonsstudier har ikke gitt holdepunkter for slike effekter. Brysternærte barn bør observeres for diaré, trøske og andre gastrointestinale bivirkninger.

  Ciprofloksacin bivirkning

  Ciprofloksacin

  Inhalasjon eller systemisk bruk av ciprofloksacin, ofloksacin og levofloksacin gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren, og økt risiko for alvorlige bivirkninger fra muskler, skjelett og nervesystemet. Se mer på Legemiddelverket sine sider: Behandling med fluorokinoloner gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren og Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner.

  Gravid

  Ciprofloksacin

  Utvis forsiktighet, vurder alternativt antibiotikum. Humandata tyder ikke på at kinoloner slik som ofloksacin eller ciprofloksacin er teratogene. Fordi dyrestudier har vist brusk- og skjelettskader etter eksponering for fluorokinoloner, anbefales fortrinnsvis et alternativt antibiotikum.

  Nedsatt nyrefunksjon

  Ciprofloksacin

  Endret dosering.

  Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

  Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

  Infeksiøs KOLS-forverring er kjennetegnet av:

  • kombinasjon av økt dyspne, økt ekspektoratvolum og purulent ekspektorat eller
  • kombinasjon av purulent ekspektorat + enten økt dyspne eller økt ekspektoratvolum

  Dersom pasienten har mild og moderat grunnsykdom (FEV1 >30%) og bare ett av symptomene: økt dyspne, økt ekspektoratvolum og/eller purulent ekspektorat er antibiotika vanligvis ikke indisert.

  Virale infeksjoner er hyppig årsak til KOLS-forverring. Ved påvist eller mistenkt influensa eller kornavirusinfeksjon vurderes antiviral behandling. Antibiotika bør revurderes og eventuelt seponeres ved påvist virusetiologi.

  Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

  Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

  Sammendrag

  Indikasjon for behandling: GOLD-retningslinjene anbefaler antibiotika ved en kombinasjon av purulent ekspektorasjon og enten dyspne eller økt volum av ekspektorat, og denne anbefalingen brukes også i andre retningslinjer (Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, 2023; The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2023)

  Valg av antibiotika: Kunnskapsgrunnlaget for valg av antibiotika er mangelfullt. Ved infeksiøs KOLS-forverring vil de viktigste bakterielle agens være Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae og Moraxella catharralis. Ampicilin er anbefalt som standardbehandling og dekker de to førstnevnte mikrober i de fleste tilfeller, ampicillin har også sikrere effekt enn benzylpenicillin mot Haemophilus influenza (Skov Simonsen, Salvesen Blix, Helgesen, & Urdahl, 2022), se også Pneumoni, Haemophilus influenza. Ved alvorlig KOLS-forverring må det også tas høyde for infeksjoner med Staphylococcus aureus og gramnegative stavbakterier. Kolonisering med Pseudomonas aeruginosa er vanlig hos pasienter med bronkiektasier. Pseudomonasdekning bør gis hos pasienter med kjent eller mistenkt kolonisering.

  Behandlingsvarighet: Studier har vist at 5 dagers behandling er likeverdig med > 5 dagers behandling med moderat KOLS-forverring, noe som er implementert i flere internasjonale retningslinjer (Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, 2023; The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2023). Ved alvorlig forverring gjøres individuelle vurderinger.

  Referanser 

  Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (21.06.23). [database]. London: BMJ Publishing Group. Hentet 13.10.23 fra https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/8
  The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (2023). Global strategy for diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Hentet fra https://goldcopd.org/
  Skov Simonsen, G., Salvesen Blix, H., Helgesen, K. O., Urdahl, A. M. (2022). Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober - rapport 2022. Tromsø: NORM. Hentet fra https://www.fhi.no/contentassets/aa83c3de73ba4b8aae4ad1331a64f7df/norm-norm-vet-2022.pdf