Drukning

14.09.2021Versjon 2.2Forfatter: Henning Wimmer

Definisjon 

Drukning defineres som kvelning som følge av opphold i/under væske (submersjon), uansett resultat for pasienten. Det skilles mellom bevitnet og ikke bevitnet drukning. Begreper som nærdrukning, salt- og ferskvannsdrukning har få praktiske konsekvenser og er forlatt. Betydningen av larynxspasme med blokkering av luftveiene ("tørrdrukning") er også tonet ned.

Årsaker 

Vanligst er båtulykker (ofte kombinert med manglende sikkerhetsutstyr, risikoadferd og alkohol), manglende svømmeferdigheter (barn) og dykkeulykker. Illebefinnende (kramper, TIA, hjerteinfarkt, hypoglykemi, epilepsi, arytmier) eller traumer hos svømmedyktige er sjeldnere årsaker.

Bevisstløshet på grunt vann ("Shallow water blackout") skyldes ofte hypoksi og koma i forbindelse med at man holder pusten etter forbigående hyperventilering (manglende respiratorisk drive pga. hypokapni).

Behandling 

 • Selvpustende, våkne uten symptomer: Observasjon med SpO2 måling, innleggelse unødvendig ved stabil og normal lungefunksjon (normale auskultasjonsfunn).
 • Selvpustende, våkne med symptomer: O2 på maske (eventuelt CPAP) for adekvat SaO2. Tett observasjon, utvikling av respirasjonssvikt kan komme flere timer etter hendelsen. Tidlig intubasjon og overtrykksventilasjon ved forverring.
 • Selvpustende og bevisstløse: Intubasjon og overtrykksventilasjon. Bronkoskopi ved mistanke om aspirasjon.
 • Ingen respirasjon: Vanligvis også sirkulasjonsstans. Resuscitering etter vanlige retningslinjer, men ventilasjon med O2 før (eller samtidig med) hjertekompresjon (hypoksisk stans).
 • Sirkulasjonsstans og hypotermi: Vanskelig å resuscitere, som ved hypotermi av andre årsaker (se kapittel om Hypotermi). Oppvarming på ECMO er indisert hvis alder og hendelsesforløp tilsier dette. Terapeutisk hypotermi hvis ingen kontraindikasjoner

 

OBS: Ved submersjonstid >30 min ved vanntemperatur >6 °C eller >90 min ved <6 °C og hjertestans er pasienten død, ingen behandling. Dette gjelder ikke ved luftlomme i bil/båt eller ved immersjon før drukning.

Komplikasjoner 

 • Cerebrale hypoksi-/anoksiskader, særlig ved hjertestans.
 • Respirasjonssvikt (ARDS) pga. surfactant washout og aspirasjon/infeksjon.
 • Traumer (nakkeskader er sjeldne, nakkekrage kun ved klar mistanke om nakkeskade (stupeulykke)).

Prognose 

Avhenger hovedsakelig av submersjonstid: Sannsynlighet for å overleve uten alvorlig nevrologisk sekvele ved submersjon >10 min er <50 %, ved >25 min <99 %, hvis ikke beskyttende hypotermi før hypoksi.

Referanser 

 1. Schilling UM, Bortolin M. Drowning. Minerva Anesthesiol 2012; 78:69-77.
 2. Szpilman D, Morgan P. Chest 2020, DOI: ttps://doi.org/10.1016/j.chest.2020.10.007
 3. Bierens J. Resuscitation 2021; doi 10.1016/j.resuscitation.2021.01.033.