Hepatitt D

25.10.2022Versjon 1.8Forfatter: Dag Henrik Reikvam og Rikard Rykkvin

Bakgrunn 

Hepatitt D-virus / Delta-virus (HDV), er et inkomplett RNA-virus, der genomet er pakket inn i virusproteinene HDAg og HBsAg. Viruset infiserer hepatocytter, men kan kun replikere ved tilstedeværelse av HBV-transkripsjon som produserer HBsAg. HDV supprimerer HBV-replikasjonen. HDV co-infiserer ca. 5 % av alle HBV-infeksjoner globalt, men det er store regionale og lokale variasjoner. Smittemekanisme som HBV.

Akutt HDV hepatitt  

  1. Akutt co-infeksjon med hepatitt B-virus, eller
  2. Akutt HDV-superinfeksjon hos pasient med kronisk hepatitt B-infeksjon. Klinisk bilde som ved akutt hepatitt B eller hepatitt B-flare, men 10x økt risiko for fulminant hepatitt sammenlignet med hepatitt B-monoinfeksjon. Gjennomgått akutt co-infeksjon beskytter stort sett mot utvikling av kronisk infeksjon.

 

Diagnose

Anti-HDV og HDV RNA ved HBsAg-positive hepatitt. Analyseres i serum eller plasma

 

Behandling

Understøttende behandling som ved akutt virushepatitt. Spesifikk behandling ikke tilgjengelig. Lever-Tx ved fulminant forløp.

Kronisk HDV hepatitt 

Superinfeksjon med HDV hos pasienter med kronisk hepatitt B progredierer i >90 % av tilfellene til kronisk HDV-infeksjon. Klinisk bilde som ved kronisk hepatitt B-infeksjon, men akselerert progresjon til cirrhose og økt risiko for HCC (se Kronisk hepatitt B)

 

Diagnose

Alle pasienter med nydiagnostisert kronisk hepatitt B-infeksjon skal testes for HDV-infeksjon med anti-HD. Anti-HDV indikerer HDV-eksposisjon, men kronisk HDV-infeksjon må bekreftes med HDV-RNA positivitet i serum eller plasma. Ved ikke påvisbart HDV RNA i første prøve, tas kontrollprøve etter 3-6 måneder. Anti-HDV og HDV RNA i serum eller plasma

 

Se for øvrig utredning av Kronisk hepatitt B.

 

Behandling

  • Pegylert interferon-alfa-2a 180 µg/uke i 48 uker. Interferon har mindre effekt overfor kronisk HDV enn hepatitt B og < 50% har virologisk respons. Stoppregel: < 3 log reduksjon av HDV RNA etter 24 ukers behandling vil ikke ha respons etter 48 uker.
  • Dersom persisterende hepatitt B-viremi og særlig ved avansert fibrose/cirrhose, tillegg av nukleosidanalog.
  • Buliviritide (Hepcludex®) nylig godkjent av EMA og er under vurdering hos SLV.

Allmennfarlig smittsom sykdom 

Hepatitt D er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (inklusive konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc) og behandling (legemidler, evt. vaksinasjon). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og evt. sekundærtilfeller.