Osteoporose assosiert med svangerskap og amming

22.04.2024Versjon 0.2Forfatter: Erik Fink Eriksen, Trine E. Finnes, Mikkel Pretorius, Jens Bollerslev, Hildegunn Aarsetøy, Unni Syversen

Bakgrunn 

Denne form for osteoporose er en sjelden tilstand, hvor unge kvinner uten kjent skjelettsykdom utvikler multiple vertebrale brudd. De fleste utvikler brudd i ammeperioden, men brudd i siste trimester ses også.

 

Patogenesen er fortsatt delvis ukjent, men to faktorer nevnes som viktige:

  1. Tilstedeværelsen av skjult patologi i skjelettet før graviditeten.
  2. Hypersekresjon av «PTH relatert peptid» (PTHrp) i slutten av graviditet og ammeperioden som via PTH/PTHrp reseptoren medfører ekstrem høy benomsettning og dermed akselerert bentap. En del kvinner med tidligere postpartum osteoporose utvikler senere «lokal transient osteoporose», hvor diffust benmargsødem med svære smerter utvikles primært i femur, men også i andre skjelett lokalisasjoner, hvilket kunne støtte hypotesen om primær skjelettpatologi før graviditeten.

Behandling 

Det finnes ingen etablert behandling for tilstanden. Det anbefales vitamin D og calcium tilskudd til alle. Hos de fleste vil man se spontan bedring etter avsluttet ammeperiode. Ammeperioden anbefales redusert til 6 mnd, da amming medfører om lag 10 % bentap. Ved multiple vertebrale brudd kan osteoanabol terapi med Teriparatid (obs refusjonsregler) etterfulgt av bisfosfonat gis. Behandlingen er spesialistoppgave og kan vurderes ut fra oppfattelsen at multiple vertebrale brudd er assosiert med stort irreversibelt bentap. Generelt forverres tilstanden ikke ved ny graviditet.

Referanser 

  1. Hardcastle, S. A. (2021). "Pregnancy and Lactation Associated Osteoporosis". Calcif Tissue Int. doi:10.1007/s00223-021-00815-6