Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Ureaplasma urealyticum DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.12.2023Versjon 1.2Forfatter: Anne Holm Røed, Ingvild KlundbyGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Cervicitt eller uretritt med negative tester for Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium.

Prøvemateriale 

Penselprøve fra

Urin uten tilsetning: 15-20 ml førstestråleurin tatt >1 time etter forrige vannlating.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Ureaplasma urealyticum DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

1-3 virkedager.

Tolkning 

Betydningen av funn av Ureaplasma urealyticum DNA må vurderes i lys av andre mikrobiologiske funn og pasientens symptomer.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.