Premedikasjon DKS

06.02.2024Versjon 0.9Forfatter: Gjermund Galleberg

Generelt 

 • Premedikasjon gis til pasienter med forventet postoperativ smerte
 • Anestesilegen ordinerer premedikasjon til pasienter i forbindelse med anestesi previsitt
 • Ordinasjonen gjøres i Orbit (Anestesi previsitt/Anestesi), og er gyldig når anestesilegen godkjenner previsitten
 • Mottakssykepleier (=sykepleier Postop.) haker av i Orbit for "medikament gitt av sykepleier", og noterer ned med klokkeslett og signerer på anestesikurven medikamentene som er gitt til pasienten preoperativt
 • Dersom det er mindre enn 30 minutter til planlagt inngrep skal pasienten ikke ha peroral premedikasjon, vurder intravenøs administrasjon på operasjonstuen.
 • Husk også å ordinere aktuelle faste medikamenter i Orbit for de pasientene som ikke har tatt noen medisiner på operasjonsdagen (beta-blokkere, PPI, antiepileptika, faste analgetika osv.)
 • Pasienter med insulinkrevende Diabetes Mellitus skal ha glukose/insulindrypp etter vanlige retningslinjer ved alle større inngrep, se Diabetes mellitus. Velregulerte pasienter til små inngrep kan man lage egen plan for håndtering av DM peri- og postoperativt.

Voksne, oppsummert 

 • Følgende retningslinje er et utgangspunkt, individuelle vurderinger gjøres ved behov (gjerne i samråd med pasient og kirurg).
 • Standard premedikasjon ved DKS er paracetamol 1,0-1,5g
 • Alle inngrep som er antatt smertefulle postoperativt skal i tillegg ha:
  • Single dose Dexamethason < 70kg: 12mg po; >70kg: 16mg po. Unntak: Insulin-avhengig Diabetes Mellitus og inngrep på infisert vev.
  • Bløtvevskirurgi: Celebra 200-400mg po med mindre det er kontraindikasjoner mot NSAID/COX2-hemmer.
  • Kirurgi på skjelettstrukturer (dette er mer smertefulle inngrep): Prioriter peroperativ Ketorolac (Toradol) 0,3-0,5mg/kg inntil 30mg dersom ikke medisinsk kontraindisert. Gis minst 30min før vekking om mulig. Toradal har mer potent analgetisk effekt postoperativt
 • Følgende pasientgrupper får i tillegg rutinemessig Oxycontin:
  • Større mammakirurgi
  • OT: Hofteprotese, Korsbånd, Rotatorcuffsutur, Patellakirurgi, menisksutur og radiusfraktur som skal opereres i narkose
  • Større abdomen/bekkenkirurgi

Prosedyre-spesifikke anbefalinger preoperativt 

Endokrinkirurgi

Mindre mammakirurgi:

(Kilereseksjon +/- SNB)

Paracetamol, Dexametason, Celebra

Større mammakirurgi:

(Ablatio, axilletoilette, rekonstruksjoner)

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin

(Ketorolac før vekking dersom ok for kirurg)

Mastektomi + primær rekonstruksjon

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin (Ketorolac før vekking dersom ok for kirurg)

+ PECS II-blokade

Thyroidea/Parathyroidea-inngrep:

Paracetamol, Dexametason

(Ketorolac før vekking dersom ok for kirurg)

Ortopediske inngrep i narkose

Mindre inngrep:

(Bløtvevskirurgi, diverse artroskopier, fjerning av oste.mat.)

Paracetamol, Dexametason

(Ketorolac perioperativt)

Frakturkirurgi:

(distal radius, patella, ankel, fotfrakturer)

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin +/- perifer blokade

(Ketorolac perioperativt)

 

Større skulderkirurgi:

(Rotator cuff, Instabilitet/SLAP o.l.)

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin

(Ketorolac perioperativt

Større Knekirurgi:

(Menisksutur, ACL, PCL, patellalux)

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin

+/- perifer blokade. (Ketorolac perioperativt)

Ortopediske inngrep i spinalanestesi
Hofteprotese

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin (Ketorolac perioperativt)

Andre inngrep

Paracetamol, Dexametason +/- Oxycontin avhengig av omfang/forventet smerte

Urologiske inngrep
RALP:

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin

URS:

Paracetamol, Dexametason

(+Toradol før vekking hvis ikke kontraindisert)

Andre mindre uro.inngrep:

(uretrotomi, bytte jj-stent, o.l.)

Paracetamol
Plastikkirurgi

Diverse mindre inngrep

(inkl. rhinoplastikk)

Paracetamol, Dexametason

Større inngrep

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin
Gastrokirurgi

Større gastro-inngrep

(Lap. cholecystektomi, tarminngrep, Advancement flap, Rectopeksi)

Paracetamol, Dexametason, Oxycontin

Små gastroinngrep

(Analfistel, rektoskopi, analdilatasjon)

Paracetamol

Gyn.kirurgi

Robotassistert laparoskopi Paracetamol, Dexametason, Oxycontin

Barn 

Emla (prilocain og lidocain), 1 tube =5 gram:

 • Se Barneanestesi – generelt (Premedikasjon, lido-/prilocain)
 • Mottakssykepleier anlegger EMLA x2 når pasient ankommer seksjonen (evt. lagt på av foreldre etter forordning fra preoperativt anestesitilsyn).

 

 • I utgangspunktet ingen annen premedikasjon
 • Ved behov (vurderes av anestesilege):
  • Katapressan 2 microgram/kg nasalt (bruk nasal "atomizer")
  • Deksmedetomidine 2 microgram/kg nasalt ("atomizer")
  • Midazolam 0.5 mg/kg (inntil 14 mg) p.o. (blandes i litt saft)

Referanser 

 1. Raeder, Johan. Procedure-specific and patient-specific pain management for ambulatory surgery with emphasis on the opioid crisis. Curr Opin Anesthesiology 2020, 33:753-759
 2. Prospect website: https://esraeurope.org/prospect/ Procedure-specific postoperative pain management working group.