Bendelmarkinfeksjon (taeniasis)

02.07.2023Versjon 0.6Forfatter: Mogens Jensenius, Frank Olav Pettersen

Bakgrunn 

Taenia solium, T. saginata, Hymenolepis nana, H. diminuta, Diphyllobothrium latum. Smitte etter inntak av rått eller underbehandlet kjøtt eller ferskvannsfisk (D. latum). Mennesket er hovedvert.

Klinikk 

Varierende grad av tarmsymptomer. Ufarlig sykdom. Men autoinfeksjon og laboratoriesmitte av T. solium-egg forekommer, noe som kan gi cysticerkose (se nedenfor).

Diagnostikk 

Påvisning av markledd (bevegelige ved T. saginata) eller egg i avføringen (eggene til T. solium og T. saginata er morfologisk identiske). PCR utføres ved Statens serum institut

Hos personer fra endemisk område, vurder å ta serologi på cysticerkose og vent på negativt svar før behandlingsstart.

Behandling 

Praziquantel (Biltricide®; uregistrert) 10 - 20 mg/kg som engangsdose med mat, ved H. nana gis 25 mg/kg som kan gjentas etter 2 uker. Feces-kontroll etter 5 uker ved T. solium og H. nana

 

Alternativ ved taeniasis: niclosamid (Yomesan®; uregistrert) 2 g til voksen som engangsdose med mat, tablettene må tygges eller knuses før svelging