Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Celler og vev (i henhold til Forskrift om håndtering av humane celler og vev)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
20.06.2021Versjon 0.2

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev - rutiner ved innsending av materiale til infeksjonstesting før bruk av celler og/eller vev til pasienter 

I henhold til celler- og vevforskriften (FOR-2015-12-07-1430 Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev) skal donor av celler og vev undersøkes med henblikk på ulike infeksjonsparametere for å redusere mulighet for smitteoverføring til mottager.

For å sikre at denne rutinen følges er det essensielt at rekvirent kjenner til at:

  • Alle prøver fra donorer av celler og vev som skal testes, skal være merket på korrekt måte for å sikre identifikasjon av donor og ha opplysninger om tidspunkt og sted for prøveuttak. Se utfylling av rekvisisjon/e-rekvirering under Generelt om rekvirering, prøvetaking og forsendelse.
  • De fleste celler og vevanalysene kan rekvireres elektronisk i DIPS/pasientjournal. Det er opprettet ulike analysepakker, og riktig pakke velges ut i fra formålet med donasjonen. For rekvirenter som ikke har tilgang til e-rekvirering via DIPS skal papirrekvisisjoner benyttes (se Generelt om rekvirering, prøvetaking og forsendelse.).
  • I papirrekvisisjonens skal det fremkomme at prøven kommer inn under celler og vevforskriften.
  • Ved innsending av serum må tilstrekkelig mengde innsendes. Vi anbefaler minst 2 ml serum.
  • Det må opplyses hvorvidt donor har fått tilført blod, blodbestandel eller kolloider siste 48 timer før prøvetaking eller donors død, eller om det er tilført krystalloider i løpet av den siste timen før blodprøvetaking eller donors død.

 

Obligatoriske laboratorieundersøkelser for donorer av celler og vev:


Andre laboratorieundersøkelser som kan være aktuelle, dersom de donerte celler og vevs egenskaper gjør at dette er aktuelt: