Dyspné

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Dag Jacobsen


Definisjon 

Alvorlig symptom som krever rask diagnostikk og behandling, særlig ved takypné og/eller cyanose. Alle pasienter med dyspné vil oppleve grader av angst. Selv hyperventilasjonssyndrom oppleves dramatisk for pasienten, især ved utvikling av tetani pga. relativ hypokalsemi. Pasienter med uttalt dyspné skal derfor aldri være alene. Husk at respiratorisk kompensasjon av metabolsk acidose (metanol, diabetisk ketoacidose, nyresvikt), oppleves subjektivt som pustebesvær; likeså hyperventilasjonen ved alvorlig sepsis/septisk sjokk.

 

Strakstiltak omfatter O2 på nesekateter eller maske. Selvhjulpne, oppegående KOLS-pasienter med akutt forverring tåler 5-10 l O2 pr minutt. Ved kjent astma/KOLS og tydelig obstruktivt besvær kan sykepleier gi Ventoline/Atrovent på forstøver før pasienten tilsees av lege. Arteriell blodgass (ABG) viktig i differensialdiagnostikken – skiller mellom metabolsk & kardiopulmonal årsak. IKKE CT-angiografi ved mistenkt lungeembolisme før metabolsk årsak er utelukket ved blodgass (nyresvikt!). Rtg thorax tas også snarest mulig.

Differensialdiagnoser 

Akutt hjertesvikt - lungeødem Oftest forverring av kronisk svikt, saltrik mat, nytt infarkt hos < 50 %.

 

Lungeembolisme (LE) størrelse/alvorlighet ofte relatert til grad av dyspné/cyanose, smerter avh. av pleuraaffeksjon: blodgass, lungescintigrafi, ekko-doppler, CT-angiografi, evt. ø.hj. pulmonal angiografi etter konferanse med bakvakt. Ekko-doppler kan vise høyrebelastning (dilatert HV med TI) ved større embolier. Triaden dyspné, hypotensjon & cyanose er typisk ved større embolier.

 

Akutt kolsforverring. Som regel kjent diagnose.

 

Bakteriell pneumoni initialt rtg. thorax kan være negativt.

 

Pneumothorax. Oftest hos yngre og KOLS-pasienter.

 

Fremmedlegeme (oftest inspiratorisk stridor), obs eldre/uklare pas med løse tenner som kan sitte langt ned i svelget.

 

Sepsis. Ikke glem at takypné er det mest konsistente funn ved alvorlig sepsis/septisk sjokk. Bruk SIRS-kriteriene ved slik mistanke.

 

Koronarsykdom. Især anstrengelsesutløst dyspné kan være en anginaekvivalent. Smerter kan mangle ved infarkt.

 

"Lungeødem" av andre årsaker enn hjertesvikt: Toksisk lungeødem (irriterende gasser), heroin (NCPE), nervegass ("sekresjonsødem").

 

Hyperventilasjonssyndrom – oftest yngre. Kan virke dramatisk. Beroligende samtale (evt. supplert med diazepam) hvis fredelige objektive kriterier (bruk SIRS). ABG viser respiratorisk alkalose – normalt laktat og BE. Å puste i plastpose/gjennom papprør er sjelden aktuelt.